Sermaye ve Ortaklık Yapısı

  • Kayıtlı Sermaye

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- (yediyüzellimilyon) TL’dir.

  • Çıkarılmış Sermaye

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 187.500.000.- (yüzseksenyedimilyonbeşyüzbin) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 187.500.000 (yüzseksenyedimilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu 187.500.000 (yüzseksenyedimilyonbeşyüzbin) adet payın 135.750.000 (yüzotuzbeşmilyonyediyüzellibin) adedi A grubu paylardan, 51.750.000 (ellibirmilyonyediyüzellibin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.

  • Pay Sahiplerinin Dağılımı

Ortak Adı / Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Mitat Başar

18.010.000 

9,61 

Aydın Çelik

17.250.000 

9,20 

Mahmut Koçum

16.500.000 

8,80 

Suat Erdem

16.500.000 

8,80 

Mehmet Şükrü Başar

16.120.000 

8,60 

Fahrettin Çezik

16.120.000 

8,60 

Burhan Başar

16.120.000 

8,60 

Fikret Başar

15.370.000 

8,20 

Nurcan İlbahar

1.880.000 

1,00 

Necla Delal

1.880.000 

1,00 

Diğer (Halka Açık)

51.750.000 

27,60 

TOPLAM

187.500.000 

100,00 

  • Doğrudan veya Dolaylı Bir Şekilde Payların %5’inden Fazlasına Sahip Olan Gerçek Kişi Pay Sahiplerinin Listesi

Ortak Adı / Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Mitat Başar

18.010.000 

9,61 

Aydın Çelik

17.250.000 

9,20 

Mahmut Koçum

16.500.000 

8,80 

Suat Erdem

16.500.000 

8,80 

Mehmet Şükrü Başar

16.120.000 

8,60 

Fahrettin Çezik

16.120.000 

8,60 

Burhan Başar

16.120.000 

8,60 

Fikret Başar

15.370.000 

8,20